U zoekt een goede en betrouwbare bewindvoerder, curator of mentor. Ik zal u hieronder meer uitleggen over wat dit inhoud en wat wij, van bewindvoering Vitaal, actief in heel Nederland, voor u kunnen betekenen.

· bewindvoering zich richt op het beheren van uw financiën bij geestelijke problemen en of schulden

· curatelenstelling zich richt op zowel het beheren van financiële als de persoonlijke belangen van de cliënt,

· mentoren zich richt zich op het persoonlijke belang van de cliënt.

Het doel als bewindvoerder is om mensen die in de financiële problemen zijn gekomen (of dreigen te komen) en/of die niet (meer) voor hun persoonlijke belangen kunnen opkomen, te begeleiden, te ondersteunen, contact op te nemen met uw schuldeisers. Hierdoor is het noodzakelijk om een betrouwbare bewindvoerder te hebben.

De werkzaamheden die bewindvoering Deventer verrichten worden grotendeels verricht vanuit het kantoor dat is gevestigd in Almelo. Ons werkgebied is echter landelijk verspreid. Van de Randstad tot Twente en van Groningen tot het zuiden van Nederland. Indien het gewenst is dat Bewindvoering Deventer een bezoek of bespreking moet bijwonen bij of voor een cliënt, is Bewindvoering Vitaal bereid hieraan te voldoen.

De Vergoeding

De vergoeding wordt jaarlijks vast gesteld. Bewindvoerders mogen niet meer dan deze vastgestelde bedragen in rekening brengen. Elk jaar staat er in de Staatscourant een bericht over de nieuwe tarieven die bewindvoerders mogen hanteren. De bewindvoerder mag geen hogere tarieven vragen dan de genoemde tarieven. Dit is voor de zekerheid en veiligheid van de desbetreffende personen waar hij bewind over voert.

Buiten dit om kan de vergoeding ook afhankelijk zijn van wat de bewindvoerder moet doen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld problematische schulden waar de bewindvoerder dan met schuldeisers om tafel moet gaan zitten zodat er concrete afspraken gemaakt kunnen worden. Dit vergt tijd en moeite. De Nederlandse staat heeft besloten dat er bij uitzondering een hoger bedrag gevraagd mag worden. Dit gaat altijd via de kantonrechter.

Voor meer informatie neem dan vrijblijvend contact op met onze betrouwbare bewindvoerders:

Bewindvoering Vitaal
Info@BewindvoeringVitaal.nl
06-8770 5914