Huurachterstand komt helaas steeds vaker voor. Het is erg storend als het gebeurd. En zelfs in het uiterste geval spreekt de rechter een vonnis uit met als gevolg dat de huurovereenkomst wordt ontbonden.

De huurder is verplicht om op tijd zijn huur te betalen. Dit moet gebeuren zoals afgesproken in het contract. Doorgaans moet dit gebeuren voor of op de eerste dag van de maand. Wanneer de huur niet of niet op tijd betaald wordt dan kan de verhuurder via de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst vragen.

Procedure

In de regel zal de rechter beslissen om de huurovereenkomst te beëindigen bij een huurachterstand van drie maanden. Wanneer er geen sprake is van een huurachterstand van drie maanden kan de rechter alsnog beslissen over te gaan tot ontbinding van het huurcontract. Dit gebeurd wanneer de verhuurder structureel te laat is met het betalen van zijn huur. Ook in dat geval is er sprake van slecht huurderschap.

De rechter zal beoordelen of het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de huurder ernstig genoeg is om een ontbinding van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. Daarbij zullen alle omstandigheden van de persoon betrokken worden.

Wat veel huurders vaak niet weten is dat aan de rechter gevraagd kan worden hen een tweede kans te geven, zelfs wanneer er sprake is van voldoende betalingsachterstand dat leidt tot ontbinding van het huurcontract. Dit heet de ‘terme de grâce’. De huurder krijgt dan maximaal één maand de tijd om alsnog de huurachterstand in te lossen. Daarnaast moet hij voorkomen dat er opnieuw een huurachterstand ontstaat. Als de huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan wordt alsnog de ontbinding uitgesproken. Betaalt de huurder wel op tijd dan is het ontbindingsverzoek van de verhuurder afgewezen.

Een voordeel voor vele mensen is om een bewindvoerder in armen te nemen. De bewindvoerder zal dan uw belangen behartigen.