Een vraag die wij vaak krijgen van onze clienten is of wij opeens verantwoordelijk worden voor de huidige schulden. Het antwoord hierop is zowel ja als nee. In principe blijft u wel gewoon verantwoordelijk voor uw schulden, maar wij als bewindvoerders zien het als onze verantwoordelijkheid om u zo spoedig mogelijk uit de schuldenlast te krijgen. In deze blog zullen wij even aangeven wat mogelijk voor u is en wat een bewindvoerder voor u kan betekenen, zodat u de juiste keuze kunt maken of dit de beste oplossing voor u is.

Inventarisatie van Schulden

Het eerste wat een bewindvoerder voor u gaat doen is een inventarisatie van de schuldenlast maken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld aan welke schulden bijvoorbeeld open staan, maar ook wat de toekomstige uitgaven zullen zijn. Wij hebben zelf een priorisering. Wij vinden dat de huur het belangrijkst is, vervolgens zullen wij het gas water en electra betalen. Dit doen wij zodat we kunnen garanderen dat u niet uit huis gezet wordt en geen ontruimingsvonnis kan worden uitgesproken.

Zijn de schulden dermate hoog dan kunnen wij u ook mogelijkheden bieden zoals het beginnen van een minnelijk traject. Hierdoor zullen wij proberen de schulden kwijt te schelden. Lukt dit niet dan kan er altijd een een WSNP-Traject ingediend worden.

Afbetaling Schulden

Voor de schulden moet u uiteraard zelf verantwoordelijkheid nemen, maar met de juiste ondersteuning kunnen we ver komen. Als eerste zullen we kijken wat de algemene inkomsten en uitgaven zijn. Daarna zullen we kijken wat mogelijk is met de schuldeisers. Sommige schuldeisers moeten in 1 keer volledig afbetaald worden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de CJIB. Deze schulden moeten zo spoedig mogelijk worden afgerond. Vervolgens kunnen er betalingsafspraken gemaakt worden. Deze zullen wij voor u regelen. Eenmaal de schulden afbetaald dan kunnen we verder kijken naar de toekomst zonder schulden.